Biotechnologia jako Nauka

Żywe komórki są potencjalnym źródłem wielu pożytecznych dla człowieka enzymów. Można powiedzieć, że praktycznie każda działalność biotechnologiczna oparta jest na katalizie enzymatycznej. Enzymy pozyskiwane są przez człowieka i wykorzystywane praktycznie. Między innymi znalazły zastosowanie w garbarstwie, przy klarowaniu piwa i soków, w przemysle kosmetycznym itp.
Biotechnologia jest nauką praktyczną, zajmującą się wdrażaniem do produkcji osiągnięć wielu, często pozornie bardzo odległych dziedzin wiedzy. Działalność biotechnologiczna obejmuje przemysł spożywczy i paszowy, farmaceutyczny, rolnictwo, ochronę środowiska, mikroelektronikę, inżynierię chemiczną i in.
Cechą charakterystyczną biotechnologii jest jej kompleksowość. Z jednej strony biotechnologia bazuje na coraz głębszej znajomości biochemicznych i genetycznych właściwości żywych komórek, z drugiej do wykorzystania potencjału produkcyjnego komórek niezbędna jest coraz doskonalsza, bardziej subtelna i wyrafinowana myśl techniczna. W szerszym sensie działalność biotechnologiczna jest związana nie tylko z wytwarzaniem w fermentorach coraz to nowych substancji chemicznych, czy też w pracowniach inżynierów genetycznych coraz bardziej udoskonalonych komórek, ale również obejmuje różne aspekty ochrony środowiska i anatomii człowieka, tworzenia nowych odmian roślin uprawnych, problemy analityczne i diagnostyczne, zagadnienia bioelektroniki i biosensorów, produkcji biomasy i jej wykorzystanie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz